NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

W okresie przedszkolnym odbywa się u dzieci intensywny rozwój nauki języka. Narząd mowy jest jeszcze na tyle plastyczny, iż maluchy potrafią bezbłędnie odtworzyć zasłyszane słowo
i jego akcent. Uczą się mimowolnie poprzez naśladowanie i powtarzanie.

Nauka języka angielskiego

Nauka języka angielskiego w „Przedszkolu Wilanowskim” odbywa się codziennie i nastawiona jest
na przyswajanie nowego języka wszystkimi zmysłami. Celem lektora jest stworzenie takich warunków, aby kontakt z językiem obcym był dla maluchów dobrą zabawą, kojarzącą się pozytywnie. Dzięki temu dzieci chętnie komunikują się w języku angielskim. Nieodzowną częścią zajęć są piosenki. Dzieci poznają słownictwo zawarte w piosenkach obserwując czynności obrazujące słowa i zwroty wykonywane podczas śpiewania. Ważnym elementem zajęć językowych są też zabawy ruchowe, czytanie, wiersze, rymowanki i oglądanie krótkich filmów w języku angielskim czy wspólne wykonywanie różnych prac plastycznych.

Dzieci mają kontakt z językiem także podczas wielu codziennych czynności takich jak mycie rączek, jedzenie, wyjście na spacer, co stanowi dodatkową możliwość osłuchania się i przyswojenia nowego słownictwa. Dzięki temu poznają język intuicyjnie, w sposób naturalny.

Nauka języka francuskiego

Nauka języka francuskiego odbywa się w naszym przedszkolu 2 razy w tygodniu.

Nauka innych języków obcych

Naukę innych języków obcych w ramach zajęć dodatkowych możemy zorganizować na życzenie rodziców.