INTEGRACJA

„Każdy ma prawo do szczęścia i swegmo miejsca w społeczeństwie”.

Maria Grzegorzewska

Przedszkole integracyjne jest to miejsce, w którym dzieci zdrowe bawią się z dziećmi, które mają różnego rodzaju problemy. Bywa, że trafiają tam dzieci, które mają trudności z wymową albo z przystosowaniem się do zajęć w grupie, potrzebują pomocy i dodatkowej opieki dorosłego. W przedszkolu integracyjnym wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki. Celem naszego przedszkola oraz nauczycieli jest integracja wszystkich przedszkolaków, zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju oraz  przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej. Przedszkole integracyjne sprzyja rozwojowi społecznemu oraz emocjonalnemu wszystkim naszym podopiecznym.

Dzieci niepełnosprawne, przebywając w przedszkolu ze wszystkimi dziećmi mają szansę przekonać rówieśników o swoich zaletach- pokazać, że mogą być również partnerami w zabawie, przyjaźni, jak pozostałe dzieci. Dzieci niepełnosprawne uspołeczniają się, nabywają przydatne umiejętności interpersonalne, dostosowują się do panujących reguł, nabierają większej pewności siebie, czują się mniej samotne, odnajdują swoje miejsce w środowisku. Dzieci niepełnosprawne starają się dorównać rówieśnikom mobilizując się do jeszcze większego wysiłku.

Dzieci pełnosprawne natomiast mają możliwość wypracowania pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, co prowadzi do obalenia stereotypów społecznych. Uczą się pomagania niepełnosprawnym kolegom i koleżankom, rozumieć trudne zachowania pozostałych dzieci, otwartości na innych, akceptowania niepełnosprawności, uczą się tolerancji i poszanowania wobec odmienności, kształtują w sobie empatię, zdolność niesienia bezinteresownej pomocy. Dzieci mają większą świadomość tego, że nie wszyscy są jednakowi, co nie znaczy, że są przez to gorsi. Przedszkolaki dostrzegają i coraz lepiej rozumieją ograniczenia samodzielności swoich rówieśników i troszczą się o nich.

Nasza placówka oferuje przede wszystkim indywidualne podejście do każdego dziecka, program dostosowywany do dynamiki rozwoju, możliwości dzieci i indywidualnego tempa pracy. Zapewniamy stałą opiekę specjalistów: psychologa, logopedę, pedagoga specjalnego. Oferujemy różnorodność zajęć indywidualnych: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia relaksacyjne, terapię psychologiczną, zajęcia logopedyczne, zajęcia z elementami integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych (TUS). Realizujemy również szereg autorskich programów, które wzbogacają wiedzę i umiejętności dzieci.